Reforma samorządu terytorialnego – koalicja NGO.

Informujemy, że rozpoczęte zostały prace w celu utworzenia Koalicji organizacji pozarządowych dla przeprowadzenia koniecznych – zdaniem Koalicji – zmian w prawie odnoszącym się o funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, a także uniknięcia w przyszłości podejrzeń o nierzetelność wyników wyborczych. W pracach merytorycznych zespołu roboczego – prócz naszego Stowarzyszenia – uczestniczyły także takie organizacje jak: Fundacja Batorego, Instytut Obywatelski czy Instytut Spraw Publicznych, a personalnie – eksperci jak Prof. Rychard, Raciborski czy dr Flis (też członek naszego Stowarzyszenia). Chęć podpisania Koalicji wyraziło, na razie, 13 organizacji.

Czy istnieje w Polsce jeszcze lewica? – spotkanie z Ryszardem Kaliszem

13 stycznia 2015 roku, o godz. 16.oo w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Worcella 25 odbyło się spotkanie inaugurujące nowy, 2015 rok.

Gościem Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej był Ryszard Kalisz,
z którym rozmawiano na temat: CZY ISTNIEJE W POLSCE JESZCZE LEWICA?
JAKA JEST JEJ PRZYSZŁOŚĆ?

Czynny udział w dyskusji wzięli m.in. Maria Berny, Bartłomiej Nowotarski, Artur Zieliński oraz inni członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

  • Ryszard Kalisz
  • Bartłomiej Nowotarski _ Ryszard Kalisz
  • Bartłomiej Nowotarski
  • Artur Zieliński
  • Maria Berny
  • Ryszard Kalisz i Stanisław Kaźmierczyk

 

Relacja prasowa z wydarzenia

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

PREAMBUAŁA

Rozdział I (art. 1-29)
RZECZPOSPOLITA

Rozdział II (art. 30-86)
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Rozdział III (art. 87-94)
ŹRÓDŁA PRAWA

Rozdział IV (art. 95-125)
SEJM I SENAT

Rozdział V (art. 126-145)
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział VI (art. 146-162)
RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Rozdział VII (art. 163-172)
SAMORZĄD TERYTORIALNY

Rozdział VIII (art. 173-201)
SĄDY I TRYBUNAŁY

Rozdział IX (art. 202-215)
ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Rozdział X (art. 216-227)
FINANSE PUBLICZNE

Rozdział XI (art. 228-234)
STANY NADZWYCZAJNE

Rozdział XII (art. 235)
ZMIANA KONSTYTUCJI

Rozdział XIII (art. 236-243)
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogAi??oszono w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483
zm. Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319 26.03.2001
zm. Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471 07.11.2006
zm. Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 21.10.2009